Date:april 08, 2014

WerkVermogensMonitor

Hét onderzoekssysteem in preventie van uitval!

Villa Uitzicht biedt voor vroegtijdig signaleren van een verhoogd risico op uitval uit het werk in samenwerking met PreventNed de WerkVermogensMonitor® aan. Dit instrument is door PreventNed in samenwerking met het Erasmus MC ontwikkeld. Het is een wetenschappelijk onderbouwde methode waarmee inzicht wordt gegeven in de productiviteit, gezondheid en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Met deze methode is uitval te voorspellen én te voorkomen.

De methode geeft inzicht in het werkvermogen van uw medewerkers. Bij een laag werkvermogen is er sprake van verminderde gezondheid, productiviteit en inzetbaarheid. De hieraan verbonden kosten zijn reeds aanwezig zonder dat er sprake is van verzuim. Bij een lage score op het werkvermogen wordt een actieve begeleiding van de medewerker geadviseerd om het werkvermogen te optimaliseren en langdurig uitval en mogelijke arbeidsongeschiktheid te voorkomen.

Definitie werkvermogen

‘de mate waarin een medewerker, zowel lichamelijk als geestelijk (psychisch), in staat is om te werken.’

Vragenlijst

De WerkVermogensMonitor bestaat naast de Work Ability Index (WAI), uit items die inzicht geven in redenen voor verminderd vermogen van individuele en/of groepen medewerkers.

Deze items zijn:

 • Werkomstandigheden (tempo, afwisseling, zelfstandigheid en fysieke belasting),
 • Leefstijl (bewegen, roken, alcohol, voeding, ontspanning)
 • Body Mass Index
 • Productiviteit (om inzicht te krijgen in de financiële waarden van af- of toegenomen werkvermogen).
 • Werkbeleving (om inzicht te krijgen in de psychische (over)belasting).

Bewezen effect

Het is wetenschappelijk bewezen dat het werkvermogen de belangrijkste graadmeter is met betrekking tot het risico op langdurig verzuim. Daarnaast leidt een rode score op de monitor tot een sterk verhoogde kans op arbeidsongeschiktheid. Tijdige herkenning van werknemers met een rode score en de juiste aanpak daarop zullen leiden tot een arbeidsongeschiktheidsreductie (A. Burdorf, Erasmus MC, 2003).

Voor wie is de methode vooral geschikt?

Medewerkers die fysiek belastend, repeterend en of geestelijk belastend werk uitvoeren.

De methode kan zowel op groepsniveau als op individueel niveau worden ingezet.

Procedure

De invultijd van de 60 vragen via internet of op papier bedraagt circa 10 minuten. De privacy van de medewerkers is gewaarborgd via inlogcodes en een login-naam. De analyse van de resultaten vindt plaats in samenwerking met de Erasmus Universiteit.

Aanvullend onderzoek

De medewerkers met een laag werkvermogen (rode score) kunnen met behulp van een aanvullend onderzoek verder worden beoordeeld. Dit betreft een geprotocolleerd interview dat ingaat op de kritische factoren (werk en privé; fysiek en geestelijk) van het verminderde werkvermogen.

Uit ervaring blijkt dat per bedrijf tussen de 2% en 7% van de medewerkers rood scoren.

Wat levert de WerkVermogensMonitor® op?

Besparing op:

 • verzuimkosten
 • productiviteitsverlies
 • inzetbaarheidkosten
 • verzekeringspremies
 • claimkosten bij WIA
 • kosten loondoorbetaling en vervanging
 • kosten voor de werkhervattingregeling (WGA)

Een start van:

 • een goed 40+ beleid
 • een gezondere organisatie
 • een betere werkbelasting van medewerkers
 • gemotiveerder personeel

Wilt u ook meer inzicht in het werkvermogen van uw medewerkers en daarmee concreet aan de slag, neemt u dan contact met ons op.

Voor meer informatie over de WerkVermogensMonitor® zie:www.preventned.nl