Bij Villa Uitzicht komt alles bij elkaar
Preventie, Re-integratie en Onderhoud

Bij Villa Uitzicht komt alles bij elkaar
Preventie, Re-integratie en Onderhoud

Bij Villa Uitzicht komt alles bij elkaar
Preventie, Re-integratie en Onderhoud

Bij Villa Uitzicht komt alles bij elkaar: preventie, re-integratie en onderhoud. Ons team bestaat uit een uitgebreid netwerk van professionals. Met velen van hen sparren wij regelmatig over de ontwikkelingen op ons vakgebied om lichaam, hoofd en hart met elkaar te verbinden. Dat inspireert en houdt onze kwaliteit hoog. Als werknemers vragen hebben die buiten onze expertise vallen, verwijzen wij hen door naar onze samenwerkingspartners.

Pieter MolenaarPieter Molenaar
DIRECTEUR VILLA UITZICHT EN GZ PSYCHOLOOG (BIG) EN BEWEGINGSWETENSCHAPPER

Specialisme: Cognitieve gedragstherapie, EMDR, Positieve psychologie

“Samen op zoek naar de mogelijkheden die mensen in huis hebben om ratio en gevoel weer met elkaar in evenwicht te krijgen. En van daaruit weer gezonde keuzes te kunnen maken.”

Sacha van BoxtelSacha van Boxtel
DIRECTEUR VILLA UITZICHT EN KLINISCH PSYCHOLOOG (BIG)

Specialisme: Psychotherapie, EMDR

“Het is de uitdaging belemmerende patronen op te sporen en te helpen veranderen. De combinatie van hoofd, hart en lijf staat daarbij centraal.”

Bob SpeelmanBob Speelman
MANAGER ALGEMENE ZAKEN

“Ik ben een ervaren manager met brede interesses, die in staat is om mens en organisatie te laten vliegen. Als mens ben ik vrolijk en bevlogen. Mensen kenmerken mij als een energieke
persoonlijkheid en als iemand die zichzelf en anderen stimuleert de lat hoog te leggen en gestelde targets weet te realiseren. Voor mijzelf en mijn team weet ik focus aan te brengen op zaken die er echt toe doen wat onomstotelijk leidt tot mooie resultaten.”

Else WolkeElse Wolke
PSYCHOLOOG (NIP)

“Voldoening halen uit werk en leven vraagt reflectie, scherpstellen en bijsturen. Soms hebben mensen moeite om bij te sturen; het fundament wankelt en er ontstaat stress. Dat kan effectief handelen, ontwikkeling en ontspanning in de weg staan. Ik ondersteun mensen bij het hervinden
van een stevige ondergrond, zodat ze kunnen groeien, ze weer ruimte ervaren om keuzes te maken en weer met plezier in werk en leven staan.”

Frederick KerckhoffFrederick Kerckhoff
GZ PSYCHOLOOG

Specialisme: CGT, ACT, EMDR. 

“Het is mijn passie mensen te helpen in het versterken of hervinden van hun veerkracht bij het omgaan met klachten. Mijn aandacht gaat daarbij uit naar zingevingsproblematiek,
werkgerelateerde uitdagingen, persoonlijke groei en inzicht.”

Judith HogewegJudith Hogeweg
GZ-PSYCHOLOOG , PSYCHOTHERAPEUT I.O., EMDR THERAPEUT, MINDFULNESSTRAINER

Specialisme: Cognitieve gedragstherapie, EMDR, Mindfulness

“Iedereen heeft zelf alle oplossingen in huis. Soms moet iemand even helpen ze te vinden.”

Katarina Temme PidcockKatarina Temme Pidcock
PSYCHOLOOG, LICHAAMSGERICHT COACH

Specialismen: Acceptance and Commitment Therapy (ACT), lichaamsgerichte coaching en oplossingsgerichte therapie.

“Vanuit de balans tussen hoofd, hart en lijf kunnen mensen weer innerlijke beweging, stevigheid en zin gaan voelen. Mijn begeleiding is  ervaringsgericht en kenmerkt zich door veiligheid, diepgang en compassie.”

Carina VeldkampCarina Veldkamp
PSYCHOLOOG I.O. TOT GZ-PSYCHOLOOG

Specialisme: Cognitieve Gedragstherapie, EMDR

“Je moet niet alles geloven wat je denkt’. Ik onderzoek graag samen met mensen welke denk- en  gedragspatronen er spelen en waar
aangrijpingspunten liggen voor verandering. Ik probeer hierbij zo holistisch mogelijk te kijken en ga
uit van de samenwerking en verbinding tussen hoofd, hart en lijf.”

Annelies van MelleAnnelies van Melle
GZ-PSYCHOLOOG (BIG), COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUT VGCt®, EMDR THERAPEUT

Specialisme: Cognitieve gedragstherapie. Acceptance and Commitment Therapy. EMDR.

“Iedereen kan in zijn leven vastlopen. Samen onderzoeken we wat er nodig is om weer meer in balans te komen. Hoe lastige situaties anders aan te pakken. Of hoe je juist meer kan leren loslaten wat niet te veranderen valt. Ik maak daarbij gebruik van cognitieve gedragstherapie, zo nodig aangevuld met elementen uit de schematherapie, oplossingsgerichte therapie, ACT en/of EMDR.”

Nico NooijNico Nooij
KLINISCH PSYCHOLOOG (BIG), PSYCHOTHERAPEUT, GZ-PSYCHOLOOG (BIG)

Specialisme: Psychotherapie, EMDR

“Ik ga samen op zoek om klachten aan te pakken. Soms door bepaald gedrag meer aan te leren of door de invloed van ondermijnende patronen te verminderen. Met oog voor de wisselwerking tussen lichaam en geest.”

Ilse KroonbergIlse Kroonberg
MASSAGETHERAPEUT, DOCENT ACADEMIE VOOR MASSAGETHERAPIE

Specialisme: Ontspanning, inzichten en heling als je vastzit in lijf, geest of leven

“Aanraking haalt mensen direct uit het hoofd naar het lichaam. Ik help graag mensen zich weer te verbinden met de eigen kern.”

Ingrid CornelisseIngrid Cornelisse
GZ-PSYCHOLOOG (BIG)

Specialisme: Cognitieve gedragstherapie, EMDR

“In onze gesprekken ligt de focus op acceptatie van en ruimte maken voor innerlijke ervaringen. Je kunt daardoor beter omgaan met moeilijke momenten en ervaart de vrijheid je te richten op wat belangrijk voor je is.”

Wouter van EwijkWouter van Ewijk
PSYCHIATER

“Ik zet als coach mijn jarenlange expertise als psychiater en als bestuurder en toezichthouder van
grote en kleine gezondheidszorgorganisaties in. Ik richt mijn aandacht op het leren hanteren van bewuste en onbewuste persoonlijke emoties bij het besturen van complexe organisaties. Ik maak analyses van organisaties en geef daarbij een plan van aanpak. Daarnaast ben ik mediator en zet ik mij in bestuurlijke conflicten te verhelpen.”

Dr.Christine Brouwer-Dudok de WitChristine Brouwer-Dudok de Wit
KLINISCH PSYCHOLOOG, RELATIETHERAPEUT

“Soms gebeurt er net teveel en dreigen mensen uit te vallen. Werkt het lichaam niet mee? Spelen er spanningen in relaties? Op het werk? Is er sprake van verlies? Zijn het spoken uit het verleden?
Ik vind het mooie van ons vak dat we mee mogen kijken, puzzelen en onderzoeken wat is, en hoe mensen weer hun vertrouwen in zichzelf, relaties, werk, enzovoort kunnen hervinden. Langzaam maar zeker voelen mensen weer voldoende energie om met plezier te kunnen werken. Kortom, ik hanteer een brede blik met een duidelijk doel: vertrouwen en plezier hervinden, zodat werk weer
leuk kan zijn.”

Ymke ThansYmke Thans
GZ-PSYCHOLOOG, COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUT, EMDR PRACTITIONER

Specialisme: Cognitieve gedragstherapie, traumabehandeling, patronen doorbreken, Stress- en burn-out preventie en behandeling

“Uit balans raken kan iedereen gebeuren. Het lichaam geeft stress-signalen af en er kan sprake zijn
van angst, somberheid en onzekerheid. Vastzittende patronen en een overvolle geest belemmeren mensen bij het ervaren van geluk. Psychologische gesprekken, soms aangevuld met technieken uit de lichaamsgerichte coaching en mindfulness, helpen de balans weer te herstellen. Maatwerk
vind ik hierbij belangrijk, met de persoonlijke behoeften en wensen van mensen als leidraad.”

Olav SwaanOlav Swaan
PSYCHOLOOG (MSC.), MINDFULNESSTRAINER (CAT. 1 VMBN) EN MASSAGETHERAPEUT

Gedurende de levensloop krijgen mensen heel wat voor hun kiezen en het is lang niet altijd eenvoudig om met alle obstakels en hindernissen om te gaan. Toch hebben mensen een enorme flexibiliteit en veerkracht in zich. Ik help graag mensen die (lichamelijke) hulpbronnen weer te hervinden, zodat ze beter kunnen omgaan met de uitdagingen in hun leven, om zich vervolgens te kunnen richten op wat echt belangrijk voor hen is, zodat ze weer perspectief hebben. “Luister naar het fluisteren van je lichaam, zodat het niet hoeft te schreeuwen.”

Erna KloezeErna Kloeze
COACH, COUNSELOR, TEAMCOACH, RELATIETHERAPEUT

“Door het te hebben over dat wat niet gezegd wordt, ontstaat (weer) verbinding in en tussen mensen. Hierdoor komen mensen weer in beweging. Als Counselor begeleid ik mensen en teams die er zelf even niet uitkomen. In een veilige omgeving waarin we gelijkwaardig met elkaar omgaan, luister ik zonder oordeel. Het doel is dat mensen weer in beweging komen als ze vastlopen en verandering kan plaatsvinden als ze daaraan toe zijn. Door creativiteit, speelsheid en diepgang te combineren met elkaar, ontstaat er elke keer een traject op maat.”

Mark BerendsSophie Northolt
PSYCHOLOOG, DOCENT EN ADVISEUR

Specialisme: veerkracht & wellbeing, stress & burnout preventie en behandeling, advies voor wellbeing, creativiteit en duurzaam werken in organisaties

“Mensen helpen te doen waar ze energie van krijgen. Ik ga samen met mensen op zoek om beter te leren omgaan met stress en hun veerkracht te vergroten, om dichter bij henzelf te komen en vanuit hun eigen kracht en kwaliteiten te leven en te werken. In samenwerking met organisaties ontwikkel ik maatwerk programma’s om de veerkracht en welzijn van teams en organisaties te versterken en uitval door stress te voorkomen.”

Anja KwaksAnja Kwaks
PSYCHOLOOG A&G NIP, COACH, GECERTIFICEERD MINDFULNESS TRAINER

“In de begeleiding spiegel ik mensen op gedrag en persoonlijkheid, kundig en betrokken. Steunend, soms wat confronterend, altijd respectvol vanuit diverse professionele en levenservaringen. Bedoeld om mensen andere, helpende inzichten mee te geven en praktische handvatten. De mogelijkheid laten ervaren dat er sturing gegeven kan worden aan veerkracht en mogelijkheden tot herstel. Naast intensief werken is er ruimte voor een knipoog en zelfrelativering.”

Nicole RuttenNicole Rutte
FRONT OFFICE

“In mijn functie als front officemedewerker ben ik het eerste contactpunt. Ik fungeer als klankbord voor vragen en behoeften, en bied een luisterend oor om ervoor te zorgen dat het team en de mensen die ik spreek zich gehoord en begrepen voelen.”

Melanie BroekhofMelanie Broekhof
GZ PSYCHOLOOG I.O.

Specialismen: CGT, ACT en EMDR

“Ik kijk naar de mens achter de cliënt. Mijn manier van werken kenmerkt zich door een holistische, praktische en samenwerkende benadering.”

Anne RooversAnne Roovers
PSYCHOLOOG, COACH

“Ik geloof in de veerkracht van mensen en in de mogelijkheid om te veranderen, vanuit bewustwording van het eigen denken, voelen en doen. Ik ben betrokken, professioneel en ervaren. Mijn aanpak draait om onvoorwaardelijke acceptatie, oprechte interesse en creëren van beweging. Met mijn achtergrond als psycholoog en mijn uitgebreide ervaring, ben ik in staat om een aanpak te kiezen die het best aansluit bij de persoon. Ik gebruik mijn gevoel, relativeringsvermogen, persoonlijke ervaring en humor om iemand in alle rust en veiligheid naar zichzelf te laten kijken. Ik zal ook als dit nodig is de confrontatie niet uit de weg gaan.”

Maaike de RondeMaaike de Ronde
PSYCHOLOOG

Specialismen: Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Commitment and Acceptance Therapy (ACT), EMDR.

“In therapie wil ik samen met mensen onderzoeken hoe ze op een helpende manier met tegenslag en psychische klachten om kunnen gaan, niet alleen voor nu, maar ook voor momenten in de
toekomst. Daarnaast aandacht geven aan wat voor hen waardevol is in het leven en hoe ze dit weer of meer vorm kunnen geven.”

Chantal RuijterChantal Ruijter
PSYCHOLOOG, RESEARCHER

“Ik vind het waardevol om met mensen te onderzoeken welke verschillende kanten zich in iemand bevinden. Welke kant wordt genegeerd en verdient meer aandacht? Welke kant overstemt de rest
en kan een stapje terug doen? En welke kant kan bewuster ingezet worden in specifieke situaties? Samen onderzoek ik wat er nodig is om te vertragen of juist in beweging te komen.”

Norman BronsNorman Brons-Siere
PSYCHOLOOG, RELATIETHERAPEUT

“Samen kijken naar de symptomen. Hoe kunnen mensen anders met situaties omgaan zodat ze het meer naar hun zin krijgen, meer energie hebben en blijer worden? Wat is nodig om belemmeringen hierin los te laten? Waarvoor zouden ze zich meer kunnen inzetten en wat hebben ze nodig om tot de gewenste verandering te komen? Ik help mensen hier graag bij.”

Samya YasineySamya Yasiney
GZ-PSYCHOLOOG

“Als professional in de wereld van psychotherapie en traumabehandeling, omarm ik een breed scala aan  specialismen, waaronder CGT, ACT, EMDR, NET en BEPP.  Mijn aanpak is gefocust op
het ontketenen van de veerkracht van mensen. Ik geloof sterk in de kracht van een holistische benadering, waarbij ik hoofd, hart en lichaam verbinding integreer in mijn behandelingen.”

Charlotte RuloCharlotte Rulo
PSYCHOLOOG A&O, COACH

“Dat er periodes zijn waarop het minder goed gaat hoort er voor iedereen bij en soms is daar hulp bij nodig. Mijn rol als begeleider in zo’n proces is om overzicht, vertrouwen en betrokkenheid te bieden. Dit zal het zelfherstellende vermogen vergroten waardoor mensen opnieuw in contact komt met de krachtige kant van zichzelf. Met de juiste aandacht en aanpassingen wordt de weg gevonden om te groeien. Met tijd zal ervaren worden dat de huidige uitdagingen bijdragen aan het bereiken van het grotere doel.”

Barbara VermeulenBarbara Vermeulen
PSYCHOTHERAPEUT, PSYCHOMOTORISCHE THERAPEUT

“Met een onuitputtelijke en oprechte interesse in de mens ben ik gefascineerd door de mens met alles erop en eraan: hun omgeving, bewegingen, gevoelens en gedragingen. Ik ben ervan overtuigd dat we allemaal onze eigen kwaliteiten hebben en niet voor niets geworden zijn wie we nu zijn. Graag ga ik samen op onderzoek naar wat mensen allemaal al in huis hebben. Wat ze er graag bij zouden willen leren en hoe ze dat, op een manier die bij hen past, in kunnen zetten zodat het bijdraagt aan duurzaam herstel en aan nog veel meer.”

Lia van der MaasLia van der Maas
PSYCHOMOTORISCHE THERAPEUT

“Als specialist in lichaamsbewustwording, Tension Releasing Exercises en innerlijke rust, werk ik samen met mensen aan balans door voelen en bewegen. Mijn aanpak is gebaseerd op rust en aanwezig zijn bij wat er speelt. Ik confronteer respectvol, vanuit ervaringen die mensen opdoen tijdens de oefeningen. Het start allemaal met het bewust worden van lichaamssensaties, gevoelens, gedrag en gedachten in de ervaring. Vervolgens wordt er betekenis verleent en worden er handvatten ontwikkelt voor een aanvaardbare balans, waarbinnen mensen ook kunnen en mogen wiebelen.”

Celestine EngelCélestine Engel
PSYCHIATER

“Ik ben een generalistische psychiater met meer dan 20 jaar ervaring in de volwassenenpsychiatrie. Mijn benadering is breed en holistisch. Ik kijk naar iemands achtergrond, huidige sociale situatie, sterke punten en uitdagingen, en analyseer wat er op dit moment speelt en de klachten aangepakt kunnen worden. Daarnaast werk ik in een acute opnamekliniek in Haarlem, waar ik te maken heb met diverse patiënten en uiteenlopende ziektebeelden. Deze combinatie van ervaringen stelt mij in staat om een open en brede kijk te behouden in mijn interacties met patiënten en cliënten bij Villa Uitzicht.”

Ilse KnipscheerIlse Knipscheer
LUCHTVAARTPSYCHOLOOG, PSYCHOLOOG (NIP)

Specialisme: CGT, ACT en EMDR

“Ik heb een pragmatische, empathische en oplossingsgerichte aanpak. Naast mijn interesse voor de wisselwerking tussen werk, gezondheid en het individu heb ik als luchtvaartpsycholoog kennis van deze dynamische (werk)omgeving. Van belang vind ik een goede communicatie met en tussen alle partijen met als voornaamste doel dat de medewerker de ondersteuning en hulp krijgt die hij of zij verdient.”

Sacha van BoxtelRosa van Es
SOCIAL MEDIA

Specialisme: LinkedIn

“Binnen Villa Uitzicht help ik het bedrijf en het team om de sociale kanalen strak te trekken. Hierin ben ik de schakel voor de online communicatie en bewaak ik de huisstijl. Dit gaat samen met het opzetten en uitvoeren van de structuur en de  agenda voor de online marketingactiviteiten.”

Floortje van LeeuwenFloortje van Leeuwen
PSYCHOMOTORISCHE THERAPEUT

“Het werk als psychomotorisch therapeut is zeer passend bij mij omdat ik graag met het lichaam werk. Mijn uitgangspunt is daarom lichaamsgericht werken en het verbinden van hoofd, hart en lijf. Tijdens de behandeling staat contact centraal en het zoeken van de kracht van de mens.”

Melissa BrandtMelissa Brandt
FRONT OFFICE

“Ik ben de vliegende kiep op de achtergrond.”

Hanneke DongelmansLouise Hoogerwoord
MBA, GZ-PSYCHOLOOG (BIG), EMDR THERAPEUT, MfN REGISTERMEDIATOR

Annelies MosterdAnnelies Mosterd
SECRETARESSE

Erik StassenErik Stassen
GEPENSIONEERD VLIEGER EN COACH

Egbert KochEgbert Koch
KLINISCH PSYCHOLOOG (BIG), COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUT (VGCT)

Specialisme: Cognitieve gedragstherapie

Overige samenwerkingspartners

Marion Scholten – psychiater; Dick Oppenheim – psychiater; Egbert Koch – Klinisch psycholoog (BIG); Evelien van Lith – Mediator en Psychotherapeut; Inge Nix – mindfulness, coaching; MV Trainingen – Marc Vermaat;

therapieland
gezonde boel

“De professionals van Villa Uitzicht zijn uiteraard deskundig en ervaren, maar wat de meerwaarde voor de bedrijfsarts is, is hun vermogen om, met het respecteren van de privacy van de medewerker, mee te denken en te adviseren. Re-integratie wordt met hen teamwork.”

Gerard van Bunschoten

Bedrijfsarts KLM Health Services

Informatiebeveiliging

Villa Uitzicht hecht veel waarde aan informatiebeveiliging. Wij zijn er dan ook trots op dat wij ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd zijn!

Villa Uitzicht B.V.

Zijlweg 199
2015 CK Haarlem

KvK 27324478
BTW NL819810393B01

Hulp en advies

Altijd bereikbaar
  • 023 - 751 0341

Informatiebeveiliging

Villa Uitzicht hecht veel waarde aan informatiebeveiliging. Wij zijn er dan ook trots op dat wij ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd zijn!

Villa Uitzicht B.V.

Zijlweg 199
2015 CK Haarlem

KvK 27324478
BTW NL819810393B01

Hulp en advies

Altijd bereikbaar
  • 023 - 751 0341

Informatiebeveiliging

Villa Uitzicht hecht veel waarde aan informatiebeveiliging. Wij zijn er dan ook trots op dat wij ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd zijn!

Villa Uitzicht B.V.

Zijlweg 199
2015 CK Haarlem

KvK 27324478
BTW NL819810393B01

Hulp en advies

Altijd bereikbaar
  • 023 - 751 0341
Agenda  |  Nieuws  |  LinkedIn  |  Contact

Agenda  |  Nieuws  |  LinkedIn  |   Contact

Agenda  |  Nieuws  |  LinkedIn  |   Contact