Re-integratie

We dringen snel tot de essentie door en helpen werknemers soms letterlijk in beweging te komen op een manier die past bij wat iemand wil en kan in plaats van wat iemand moet.

Tijdens een eerste intakegesprek kijken we naar werk en leefomstandigheden maar ook naar iemands persoonlijkheid en achtergrond. Afhankelijk van de intensiteit van de lichamelijke stress en de complexiteit van de stressoren stellen we een licht of intensiever traject voor. Er komt een plan om de bron van de stress aan te pakken waarbij wij zowel de lichamelijke belevingsaspecten van de stress als de cognitieve aspecten van de stress aanpakken.

We dringen snel tot de essentie door en helpen werknemers soms letterlijk in beweging te komen op een manier die past bij wat iemand wil en kan in plaats van wat iemand moet. Snelle klachtreductie vinden we belangrijk maar belangrijker vinden we dat het herstel duurzaam is. Hierdoor ervaren werknemers de trajecten bij ons als plezierig, inzichtgevend en effectief.

Het intensief samenwerken op lichamelijk en psychisch gebied levert een sneller en blijvend resultaat. De werknemer zal weerbaarder zijn dan voorheen. De stressoren zijn definitief verholpen en er is sprake van bewustwording en regie. Onze ervaring is dat de combinatie van een aantal sessies cognitieve gedragstherapie, lichaamsgerichte coaching met een training Mindfulness de effectiviteit verhoogd en de duurzaamheid van de verbetering vergroot. Uiteraard kijken we altijd naar de persoon zelf en maken een zo passend mogelijk traject op maat.


psychologische interventies

Psychologische interventies

Psychologische interventies zijn zeer effectief voor de opsporing en behandeling van werkgerelateerde stress.
Lees meer
Lichaamsgerichte interventies

Lichaamsgerichte interventies

We helpen werknemers om in beweging te komen en versnellen het herstel na uitval van een medewerker.
Lees meer

Scancoaching

Met deze technologie krijgen we inzicht in de disbalans tussen het fysieke, mentale en emotionele niveau van een werknemer dat tot verminderd functioneren heeft geleid.
Lees meer

Mindfulness training

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2,5 uur en een stiltedag. Je leert ontstressen en op een milde manier naar jezelf te kijken zodat het zelfvertrouwen vergroot wordt.
Lees meer