Date:oktober 08, 2014

Teamcoaching

Het team verkrijgt inzicht in de competenties, waarden en ontwikkeldoelen van ieder individu in het team. Dit inzicht wordt omgezet in omgangs- en samenwerkingsvormen, zodanig dat in de samenwerking het beste uit ieder individu, en daarmee uit het gehele team wordt gehaald. Afhankelijk van de doelen en de samenstelling van de groep wordt de duur van het teamcoachingsprogramma bepaald. Deze activiteit wordt op een met zorg uitgezochte op de groep toegesneden externe locatie verzorgd.