Date:juli 09, 2012

Villa Uitzicht, Stress experts

Villa Uitzicht – stress experts is expert in het opsporen van de oorzaak en het behandelen van (langdurige) stress binnen de context van het werk. Wij onderscheiden ons van andere aanbieders doordat wij kijken naar de balans tussen body, mind en spirit.

Wij staan voor het belang van gezonde en gemotiveerde werknemers. Een fitte en bevlogen werknemer maakt het verschil voor uw organisatie. Onderzoek en onze ervaring leren dat werk een positieve invloed heeft op het herstel van de werknemer. Villa Uitzicht – stress experts is proactief in het onderhouden en stimuleren van contact met de werkplek.

Gezonde reactie

Stress is een gezonde reactie als we in levensgevaar verkeren, en snel moeten kunnen handelen. Als het levensgevaar echter geweken is, vindt al snel een herstel plaats en kom je in een staat van rust en ontspanning. Als dit herstel niet meer plaatsvindt doordat de bronnen van stress aanhouden, wordt stress chronisch van aard.

Gevoel en verstand

Ons ultieme doel is het bevorderen van een duurzame psychische gezondheid van werknemers. Ons vertrekpunt voor de behandeling is dat body, mind en spirit onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en dat aan stress meestal een onbalans tussen ‘gevoel & verstand’ ten grondslag ligt. Als deze onbalans langer aanhoudt kan dit tot psychische en lichamelijke klachten leiden waardoor ‘spirit’ of bevlogenheid in het werk verdwijnt. Wij vinden het van essentieel belang om gevoel & verstand weer op één lijn te brengen en zo de energiebalans te herstellen, klachten te verminderen en vitaliteit te bevorderen.

 

Stress herkennen en behandelen bij Villa Uitzicht

Bron van stress aanpakken

Villa Uitzicht – stress experts maakt gebruik van interventies op gebied van body, mind en spirit. Onze pakketten bestaan uit een aantal sessies psychologische behandeling, lichaamsgerichte behandeling en een training Mindfulness. Tijdens de psychologische behandeling worden de dysfunctionele (denk) patronen bewust gemaakt en veranderd. Alleen inzicht is niet voldoende. Daadwerkelijke verandering heeft het niveau van voelen en lichaamsbewustzijn nodig. De lichaamsgerichte behandeling richt zich op het ontwikkelen van dit lichaamsbewustzijn en de verkregen inzichten uit de psychologische behandeling worden zo verbonden met het “ voelen”.  Tijdens de 8-weekse training Mindfulness worden de veranderingen bestendigd. Hier wordt geleerd om zonder oordeel en met open en milde aandacht te kijken naar dit moment. Hierdoor ontstaat meer inzicht in wie men werkelijk is.

Deze werkwijze verhelpt de ontstane problematiek niet alleen op de korte termijn, maar is er op gericht ook op de lange termijn de vitaliteit van de werknemer te waarborgen.

Wij vinden een snelle klachtvermindering belangrijk, maar wij vinden het ook belangrijk dat herstel duurzaam is.