Date:juli 04, 2013

EMDR

EMDR is een behandelmethode voor mensen die traumatische ervaringen hebben meegemaakt en hier klachten van hebben overgehouden. Deze traumatische ervaringen kunnen ook op het werk hebben plaatsgevonden. Daarnaast is EMDR een effectieve methode gebleken voor mensen die op hun werk steeds weer tegen dezelfde patronen aanlopen. Men kent het probleem en weet ook wat er eigenlijk zou moeten gebeuren maar het lukt maar niet om het gedrag daadwerkelijk te veranderen. EMDR helpt om diepgewortelde oude overtuigingen structureel te beïnvloeden waarna ruimte ontstaat nieuw gedrag toe te passen. Emdr is een methode waarbij middels oogbewegingen of tikken via een koptelefoon de stress die bij bepaalde indringende voorstellingen uit het (recente) verleden hoort definitief en volledig afneemt. Emdr stelt in staat een traumatische gebeurtenis te verwerken en een plaats te geven waarna klachten die met het trauma samenhangen definitief verdwijnen. Diepgewortelde en vastzittende overtuigingen worden met nieuwe ogen bekeken waarna ruimte ontstaat voor nieuwe vaak passender inzichten.