Date:juli 09, 2012

Duurzame inzetbaarheid medewerkers bevorderen

Visie van Villa Uitzicht

De visie van Villa Uitzicht is een bijdrage te kunnen leveren aan het welzijn van werknemers in organisaties. Onze focus ligt dan ook op de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Het vermogen van uw medewerkers om nu en in de toekomst een toegevoegde waarde te leveren aan uw organisatie en daarbij zelf meerwaarde te ervaren heeft onze volle aandacht.

Wij doen dit door middel van ons gecombineerde aanbod gericht op een optimale balans tussen lichaam en geest, hart en hoofd. We zien stagnatie, klachten of dreigende uitval als een belangrijke kans om in het werk (en privé) juist een stap verder te komen. Personeel is het kostbaarste ‘kapitaal’ van een organisatie.

Focus op duurzame inzetbaarheid

Wij realiseren ons dat het belang van gezonde en gemotiveerde werknemers essentieel is. Met onze unieke aanpak en diverse aanbod willen wij graag een bijdrage leveren aan de vitaliteit en daarmee de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Daarbij gaat het niet alleen om het verbeteren van het werkvermogen en de gezondheid van werknemers. Bij duurzame inzetbaarheid draait het om het ontwikkelen van een optimale motivatie en houding tijdens de werkzaamheden. Ook het ontwikkelen van competenties en een visie op de werkzaamheden spelen een belangrijke rol. Duurzaam betekent dat mensen niet alleen nu maar ook in de toekomst en tijdens veranderende omstandigheden goed blijven presteren.