Date:juli 04, 2013

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGt) is een integratie van twee therapievormen: cognitieve therapie en gedragstherapie. Cognitieve gedragstherapie gaat vooral uit van de invloed van het denken op gevoelens en op gedrag. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven gewoonlijk vanuit een negatief standpunt beziet, wordt makkelijker angstig, somber of geïrriteerd, met alle negatieve gedragingen tot gevolg.

In cognitieve gedragstherapie onderzoekt u samen met uw therapeut of die negatieve wijze van denken wel helemaal klopt. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met elkaar. Wanneer inderdaad blijkt dat u geneigd bent om te negatief over bepaalde zaken te denken, zoekt u samen uit welke manier van denken helpend en meer passend is. Dit heeft vervolgens tot gevolg dat uw gevoel en uw gedrag in positieve zin mee veranderen. Behandelingen met cognitieve gedragstherapie zijn klacht- of probleemgericht en duren over het algemeen kort. Het gaat vooral over moeilijkheden die nu spelen en veel minder over problemen die in het verleden hebben bestaan.